Uslovi korišćenja

Dobro došli na veb-sajt kompanije Kaizen Institute. Vlasnik ovog veb-sajta je Kaizen Institute, Ltd., a njime upravlja Kaizen Institute Consulting Group, Ltd., kompanija registrovana u Švajcarskoj, registarski broj CHE-101.813.609, čije je sedište na adresi Bahnhofplatz, 6300 Zug, Švajcarska. Posetioci ovog veb-sajta moraju poštovati sledeće uslove korišćenja. Molimo da ih pažljivo pročitate pre nastavka korišćenja veb-sajta.

Izjave o odbijanju odgovornosti

Kaizen Institute Consulting Group i svi njeni zaposleni odbijaju svaku odgovornost za gubitak ili rizik koji nastanu, direktno ili indirektno, usled korišćenja i primene bilo kog sadržaja informacija datih na ovom veb-sajtu. Kaizen Institute Consulting Group obezbeđuje ovaj veb-sajt kao uslugu onima koji traže informacije o KAIZEN™ konceptima i metodologijama. Kaizen Institute Consulting Group ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice koje nastanu usled nepravilne upotrebe ili primene informacija sa ovog sajta ili u bilo kom smislu iz sadržaja u okviru ovog sajta. Kaizen Institute Consulting Group nije odgovorna, i izričito odbija svaku odgovornost za bilo kakvu štetu koja nastane usled korišćenja bilo kojih informacija koje se nalaze u okviru ovog veb-sajta, njihovog čitanja ili oslanjanja na njih. Mada se informacije koje se nalaze na ovom veb-sajtu periodično ažuriraju, na dotične teme mogu uticati dodatne činjenice i informacije ili budući događaji, i ne daje se nikakva garancija da su informacije koje pruža ovaj sajt ili koje se daju na njemu tačne, potpune i ažurne. Dokumenti i s njima povezani grafički elementi objavljeni na ovom serveru mogli bi sadržati tehničke nepreciznosti i tipografske greške. Povremeno se vrše izmene informacija na ovom veb-sajtu. Kaizen Institute Consulting Group u bilo kom trenutku može izvršiti unapređenja i/ili izmene (jednog ili više) proizvoda i/ili (jedne ili više) usluga opisanih na ovom veb-sajtu.

Autorska prava

Svi sadržaji koji se nalaze na ovom sajtu, kao što su tekst, grafički elementi, logoi, ikonice dugmeta, slike i softver, vlasništvo su kompanije Kaizen Institute, Ltd. i zaštićeni su zakonima SAD i međunarodnim zakonima o autorskim pravima.

Zaštitni znakovi

"KAIZEN™", "GEMBAKAIZEN™" i drugi grafički elementi, logoi i nazivi usluga zaštitni su znakovi usluga kompanije Kaizen Institute, Ltd. i ne smeju se koristiti u vezi s bilo kojim proizvodom ili uslugom koji nisu proizvod ili usluga kompanije Kaizen Institute, ni na koji način koji bi verovatno izazvao zabunu kod korisnika, niti na bilo koji način kojim se omalovažava ili diskredituje Kaizen Institute.

Korišćenje sadržaja veb-sajta

Korišćenje dokumenata (kao što su članci, primeri, vesti, najave, fotografije, izveštaji itd.) s ovog veb-sajta dozvoljeno je pod uslovom:

  1. da se na svim primercima pojavljuje donje obaveštenje o autorskim pravima i da se zajedno pojavljuju i obaveštenje o autorskim pravima i ovo obaveštenje o dozvoli,
  2. da korišćenje takvih dokumenata s ovog veb-sajta bude isključivo za informativnu i nekomercijalnu ili ličnu upotrebu i da se oni ne umnožavaju, ne objavljuju ni na jednom mrežnom kompjuteru niti da se emituju u bilo kom mediju, i
  3. da se ne vrše nikakve izmene bilo kojih dokumenata. Korišćenje u bilo koju drugu svrhu izričito je zabranjeno zakonom i može da dovede do teških prekršajnih i krivičnih kazni. Prekršioci će biti gonjeni u najvećoj mogućoj meri.

Gorenavedeni dokumenti ne obuhvataju dizajn ili izgled veb-sajta Kaizen Institute Consulting Group, a to su svi elementi veb-sajta Kaizen Institute Consulting Group koji su zaštićeni zakonima o zaštitnom izgledu, zaštitnom znaku, nelojalnoj konkurenciji i drugim zakonima i ne smeju se umnožavati niti imitirati ni u celosti ni delimično. Nijedan logo, grafički element, zvuk ili slika s veb-sajta Kaizen Institute Consulting Group ne sme se umnožavati niti dalje prenositi bez izričite dozvole kompanije Kaizen Institute Consulting Group.

Zaštita podataka

Podaci o ličnosti koji se daju kompaniji Kaizen Institute Consulting Group preko ovog veb-sajta koristiće se samo u skladu s našom Politikom privatnosti. Molimo vas da je pažljivo pročitate pre nego što nastavite da pregledate ovaj veb-sajt. Time što nam dajete lične podatke, vi se saglašavate s njihovim korišćenjem u skladu s našom Politikom privatnosti.

Eksterni veb-sajtovi

Linkovi na ovom veb-sajtu omogućiće vam da napustite veb-sajt kompanije Kaizen Institute Consulting Group. Povezani sajtovi nisu pod kontrolom Kaizen Institute Consulting Group i Kaizen Institute Consulting Group nije odgovorna za sadržaj nijednog povezanog sajta niti za bilo koji link koji se nalazi na povezanom sajtu, niti za bilo koje promene ili ažuriranja takvih sajtova. Kaizen Institute Consulting Group nije odgovorna za emitovanje na mreži niti za bilo koji drugi oblik prenosa primljenog s bilo kog povezanog sajta. Kaizen Institute Consulting Group vam obezbeđuje ove linkove samo kao pogodnost, a postojanje bilo kog linka na ovom veb-sajtu ne podrazumeva da Kaizen Institute podržava taj sajt.

Sudska nadležnost

Ovi uslovi i odredbe su uređeni i treba da se tumače u skladu sa zakonima Švajcarske, a u slučaju bilo kakvog spora koji nastane u vezi s ovim uslovima korišćenja ili bilo kakvog spora koji nastane u vezi s ovim veb-sajtom, bilo u pogledu ugovora bilo u pogledu delikta ili na drugi način, nadležnost nad tim sporom imaće sudovi Švajcarske.

arrow up