KAIZEN™ materijal za učenje

Autori Kaizen Instituta imaju dugu tradiciju doprinosa ideja za zajednicu kontinuiranog unapređenja još od 1986. godine, kada je prvi put objavljena knjiga Masaaki Imaija pod naslovom "KAIZEN™: Ključ japanskog konkurentnog uspeha" (McGraw Hill). U decenijama nakon toga, napisani su brojni članci, radovi i knjige o KAIZEN-u™ i menadžmentu svetske klase.

arrow up