KAIZEN™ Ohrabrivanje za komunikaciju

Trening gemba KAIZEN™ Ohrabrivanje za komunikaciju je četvrti u nizu treninga prilagođenih za operatere na linijama u proizvodnji. Trening predstavlja bazu u komunikaciji, kako komunicirati sa kolegom na drugoj liniji, kako se obratiti šefu smene ili poslovođi, kako biti otvoren i tražiti povratnu informaciju u cilju ličnog razvoja. Kako motivisati kolegu u svakodnevnoj komunikaciji. Cilj treninga jeste razvoj veština aktivne i otvorene komunikacije, uključenost u sisteme predloga kroz lično ohrabrenje i motivisanost u radu.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Otvorenost i ohrabrivanje za komunikaciju
• Povratna informacija u službi razvojnog alata
• Rešavanje problema u komunikaciji
• Pohvala kao motivacija u komunikaciji

Sadržaj

Komunikacioni model
•Aktivno slušanje za razumevanje
•Ohrabrivanje sagovornika
•Vrste pitanja kao alat za dvosmernu komunikaciju
•Razumevanje “različitosti” u stilovima
•Komunikacioni stilovi
•Zašto nastaju konflikti?
•Kako rešiti konfliktnu situaciju?
•Promena stila komunikacije u konfliktu

Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.

Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.

Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Ohrabrivanje za komunikaciju

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up