KAIZEN™ Motivacija za promene

KAIZEN™ Motivacija za promene je obuka koja pomaže ljudima da razumeju pre svega potrebu za promenom, kako prevazići otpor promenama, kako uključiti zaposlene da daju predloge za poboljšanja, a uz to da se dobije benefit i za kompaniju i za zaposlenog.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Uključiti zaposlene
• Stvaranje motivacije
• Otpor promenama
• Davanje sugestija

Sadržaj

KAIZEN™- uvođenje kontinuiranih malih promena
•Promena svesti i prihvatanje promena
•Otpor promenama
•Motivacija za davanje predloga za poboljšanje
•Benefiti promena
•Motivacija za uključenost u promene
•Kako se samo-motivisati?

Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.
Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.
Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Motivacija za promene

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up