KAIZEN™ Komunikacija

Trening gemba KAIZEN™ Komunikacija je drugi u nizu treninga prilagođenih za operatere. Kroz primere iz praktičnog okruženja jednog operatera radimo na uspostavljanju efektivnije komunikacije prema svojim kolegama, ka svom šefu i top menadžmentu. Koliko je važno otvoriti sva čula i razviti veštinu aktivnog slušanja? Biti otvoren u komunikaciji i postavljati prava pitanja u rešavanju nedoumica? Tražiti dodatna pojašnjenja? Na treningu zajednički razvijamo ove veštine, predupređujemo nastanak samog konflikta, a ukoliko i do njega dođe govorimo i o načinima i tehnikama za rešavanje konflikta.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Uspostavljanje mosta poverenja sa sagovornikom
• Efikasnija komunikaciju u cilju boljeg razumevanja
• Rešavanje konfliktnih situacija

Sadržaj

Principi efektivne komunikacije
•Kako se kreira most poverenja sa sagovornikom
•Asertivna komunikacija
•Aktivno slušanje, osnovni princip razumevanja
•Interaktivna komunikacija i postavljanje pitanja

Povratna informacija
•Kontinuirano unapređenje kroz povratnu informaciju
•Primanje i davanje povratne informacije

Neverbalna komunikacija
•Osnovni gestovi u neverbalnoj komunikaciji
•Praćenje i razumevanje govora tela


Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.

Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.

Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Komunikacija

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up