KAIZEN™ Postavljanje ciljeva

Trening gemba KAIZEN™ Ciljevi je prvi u nizu od pet prilagođenih treninga za operatere na prvoj liniji. Kao prvi u nizu bavi se značajnom temom ciljeva, kako individualnim tako i kompanijskim. Kako napraviti zajednički sadržalac između ličnih i kompanijskih ciljeva? Kako da prevedem individualne ciljeve u kompanijske i obrnuto? Kako ja kao operater da pravilno postavim cilj i da se držim plana? Zašto su ciljevi uopšte važni za operatere? Sva ova pitanja kao i mnogo više pokrićemo na našem treningu gemba KAIZEN™ Ciljevi. Trening je interaktivnog karaktera gde kroz primere iz prakse i diskusiju odgovaramo na sva pitanja i delimo iskustva.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Postavljanje ciljeva i ciljna orijentisanost KAIZEN™ procesa
• Kako zaista ostvariti ciljeve i držati se plana?
• Prevođenje ciljeva u dnevne aktivnosti

Sadržaj

Postavljanje ciljeva
Ciljana orijentisanost KAIZEN™ procesa
•Smart(er) model za postavljanje ciljeva
•KISS i CMOK model

Vrste ciljeva
•Individualni ciljevi
•Timski ciljevi
•Kompanijski ciljevi
•Prevođenje kompanijskih u individualne ciljeve

Upravljanje ciljevima i samokontrola
•Definisanje ciljeva (targeta)
•Kako ostvariti ciljeve?
•Prevođenje ciljeva u dnevne aktivnosti
•Komunikacija ciljeva

Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.
Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.
Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Postavljanje ciljeva

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up