KAIZEN™ Failure Mode and Effect Analysis (F.M.E.A.)

Praktično i efektivno upravljanje rizicima, gde se polaznici upoznaju sa metodama za analize neispravanosti, načina i efekta otkaza. U ovoj obuci se polaznici upoznaju kako mogu lako da koriste FMEA metod u svojoj delatnosti, i kako da upravljaju niskim i visokim rizicima.

22. - 23. Jun. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Prepoznavanje rizika i definisanje istih
• Pravljenje matrice rizika
• Analize rizika
• Nalaženje rešenja za upravljanje rizika

Sadržaj

Upravljanje rizikom
•Rizik – pojmovi
•Vrste rizika u jednom preduzeću

Procena rizika
•HAZOP
•Matrica rizika
•Analiza stabla neispravnosti
•Analiza stabla događaja
•Analiza načina i efekata otkaza - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)

FMEA
•Tipovi FMEA
•Pojmovi koji se koriste u FMEA
•Kako se primenjuje FMEA u industiji
•Benefiti FMEA

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Failure Mode and Effect Analysis (F.M.E.A.)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up