KAIZEN™ Root Cause Analysis

Da bi kompanija uspešno poslovala, neophodno je da se eleminišu sve neusklađenosti i u gubici koji se vešto kriju u procesima proizvodnje. Kako bi smo to uspešno obavili, RCA je alat koji olakšava poslovanje malim, srednjim i velikim kompanijama već dugo vremena. Pomoću ovog alata, svi nivoi hijerarhije mogu da nađu uzroke problema i da prikažu ga vizuelno.

Registruj se

22. - 23. Jul. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

•Upotreba Išikava dijagrama
•Vizuelni prikaz glavnih uzroka problema
•Team work za rešavanje problema
•Pravljenje akcionih planova za rešavanje problema

Sadržaj

Analiziranje problema
•Pronalaženje uzroka problema
•Analiziranje ključnih informacija u vezi sa problemom
•Provera mogućih uzroka nastanka problema
•Pronalaženje pravog uzroka problema
•Razmatranje kakav uticaj mogu imati rešenja na celokupno poslovanje

Alati koji se koriste
•Ishikawa dijagram
•5W1H
•5Why?
•Cost-benefit analiza
•Pareto dijagram
•Grafikoni
•Mind map
•Brainstorming

Koraci RCA
•Definisanje problema
•Razumevanje problema
•Identifikovanje mogućeg uzroka nastanka problema
•Sakupljanje podataka
•Analiza podataka


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Root Cause Analysis

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up