KANBAN

Efikasno i efektivno upravljanje KANBAN alatom, omogućiće svakoj kompaniji smanjenje gubitaka, zaliha i vreme čekanja u proizvodnji (i uslugama). Osnovni cilj ove obuke je olakšano dobavljanje materijala, koristeći vizuelni menadžment i signalizaciju o materijalima. Ovim putem se olakšavaju sve operacije u proizvodnji gde se olakšava rad za sve zaposlene.

24. - 25. Jun. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

•Olakšavanje procesa za interno dobavljanja materijala
•Vizuelni menadžment u KANBAN sistemu
•Olakšanje proizvodnje
•Smanjenje gubitaka
•Smanjenje zaliha

Sadržaj

Uvod u Total Flow Management
•Šta je Total Flow Management?
•Koji su ciljevi Total Flow Management-a?
•Gde se Total Flow Management može implementirati?

KANBAN sistem
•Šta je KANBAN?
•Koja je veza između KANBANa i Total Flow Management-a?
•Kako započeti implementaciju Total Flow Management-a uz KANBAN sistem?
•Kako KANBAN olakšava proizvodnju i smanjuje gubitke?

Just in time i Heijunka
•Kako preko Just in time implementirati KANBAN?
•Kako preko Heijunke implementirati KANBAN?
•Pravilno korišćenje alata nam omogućava lakšu i efikasniju implementaciju KANBANa
•Lakše dostizanje ciljeva pomoći KANBANa
•Smanjenje gubitaka u celoj kompaniji

Gemba
•Praćenje toka rada jedne linije u cilju pravilne implementacije KANBANa
•Uključivanje zaposlenih i promena svesti u Gembi
•Skraćivanje vremena pripreme i zamene alata
•Proizvodnja bez zastoja i gubitaka
•Tok informacija u celoj kompaniji postaje efikasniji

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KANBAN

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up