KAIZEN™ QC alati

Upoznajte se sa najvažnijim alatima za praćene kvaliteta proizvodnje, samih porizvoda i rada. Kako da koristite alate za obezbeđivanje kvaliteta, kako ih predstaviti, kako upravljati njima i kako održavati kvalitet je sve ono što pokriva ova obuka i radionica. Postanite ekspert za kvalitet.

Registruj se

27. - 28. Jul. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Upotreba Išikava dijagrama
• Upotreba Pareto dijagrama
• Upotreba histograma
• Upotreba kontrolnih grafikona
• Kako upravljati ček listama?

Sadržaj

Kvalitet
•Uloga kvaliteta u jednoj organizaciji
•Predstavljanje glavinih troškova upravljanja kvaliteta
•Bitnost ugrađivanja kvaliteta tokom celog procesa, u svaku operaciju
•Prepoznavanje svih vrsta troškova – ledeni breg troškova

7 Quality Control alata
•Pareto – jednostavan način da se prikaže koji podaci su najvažniji
•Ishikawa – definisanje problema i pronalaženje glavnih uzroka koji izazivaju probleme
•Histogrami – prikaz podataka kroz Excel
•Pravljenje grafikona u Excel-u, bitnost transparentnosti podataka
•Kontrolni grafikoni – praćenje podataka, definisanje granica i merenje odstupanja od definisanih granica
•Raspršeni dijagrami – praćenje zavisnosti među podacima
•Ček liste – način za stvaranje discipline i ispunjavanja zahtevanih zadataka

Novih 7 Quality Control alata
•Novih 7 QC alata – dijagram odnosa, matični dijagram, matični dijagram analize podataka, dijagram afiniteta, PDPC (Process Decision Program Chart), dijagram strelica, dijagram stabla
•Transparentnost podataka i jednostavan prikaz različitih vrsta podataka
•Primena novih 7 QC alata

SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke 

KAIZEN™ QC alati

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up