Lean Six Sigma

Kako da poboljšate svoju proizvodnju nego kroz redukciju gubitaka, praćenje produktivnosti i raspoloživosti mašina i zaposlenih. Uklanjanjem gubitaka u proizvodnji, kompanije redukuju troškove, što je i sam pristup Lean metodologije. Ovom obukom povećavamo doprinos i kvalitet kompanije, kroz kompetencije zaposlenih.

17. - 18. Jun. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Povećana discipina zaposlenih kroz metode poboljšanja rada
• Kata KAIZEN™ metodologija za promene na bolje
• Struktuirano rešavanje problema koje donosi redukciju troškova

Sadržaj

Lean
•Šta je Lean metodologija i zašto je bitno da se implementira?
•Koje su uloge i ciljevi Lean-a?
•Kako pomoću Lean-a unaprediti procese?
•Osnovne sličnosti Lean-a i KAIZEN™-a

Projekat Six Sigma
•Definisanje projekta
•Pravljenje rasporeda i definisanje roka za realizaciju projekta
•Cilj, alati, parametri za implementaciju 6 sigma
•Elementi 6 sigma projekta
•Kriterijumi izbora za projekat
•Uloge i odgovornosti
•Metode za unapređenje procesa
•Faze 6 sigma projekta (D - definisanje, M - merenje, A - analiza, I – implementacija,
C – kontrola)

Alati Six Sigme
•Osnovni alati 6 sigme
•Glas kupca – prikaz Kano modela, prepoznavanje zahteva tržišta
•FMEA – analiza i porcena rizika, postavljanje pitanja
•Mapiranje toka vrednosti i određivanje trenutnog stanja
•Ishikawa – određivanje uzorka nastanka problema
•Korišćenje grafikona za prikaz podataka i praćenje toka projekta
•Kontrolne karte – definisanje granica, kolika su odstupanja moguća
•Pravljenje cost-benefit analize
•QC dijagrami
•Kano model, FMEA, cost-benefit analiza, kontrolne karte, QC dijagrami


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

Lean Six Sigma

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up