KAIZEN™ Motivacija

Trening KAIZEN™ Motivacija je drugi u nizu serijala treninga prilagođenih za tim lidere. Cilj treninga je da se upoznamo sa brojnim načinima za motivaciju zaposlenih u kompaniji, zatim da razvijemo veštinu prepoznavanja motivatora kod zaposlenih i da na pravilan način lideri vode timove kroz motivaciju i ohrabrivanje.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Promena svesti i pogleda ka uvođenju promena u kompaniju
• Motivacija drugih i samomotivacija za uvođenje promena
• Usmerenje ka pozitivnom razmišljanju, formulaciji cilja i prihvatanju promena

Sadržaj

Motivacija
•Šta je motivacija?
•Prepoznavanje motivatora kod zaposlenih
•Nematerijalna motivacija

Teorije motivacije
•Maslovljeva piramida potreba
•Teorija dva faktora

Motivatori za promene
•Reakcije u situacijama otpora ka promeni
•Komunikacija koja motiviše
•Povratna informacija u službi razvoja
•Motivaciona povratna informacija


Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.

Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.

Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.


KAIZEN™ Motivacija

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up