KAIZEN™ Vođenje zaposlenih na shopfloor-u

Trening KAIZEN™ Vođenje zaposlenih na shopfloor-u je treći u serijalu treninga prilagođenih za team lildere na shopfloor-u. Cilj treninga jeste osnaživanje team lidera kroz model situacionog liderstva. Upoznavanje lidera sa modelom i razvijanje veštine primene kroz praktične primere i diskusiju. Deo treninga posvećuje se upravljanju zaposlenima, sa orijentacijom na cilj koji svaki operater ima na svakodnevnom nivou. Razvijanje stila vođenja kod lidera u kriznim i izazovnim situacijama.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Upoznavanje sa modelom situacionog liderstva i njegova praktična primena u radu sa operaterima
• Procena zaposlenog po kompetencijama i motivaciji
• Upravljanje operaterima uz fokus i orijentisanost ka ciljevima, delegiranje i ohrabrivanje u dnevnim aktivnostima

Sadržaj

Tim lider
•Uloga tim lidera
•Osobine uspešnih lidera
•Kako kreirati uspešan tim?

Vođenje operatera
•Procena zrelosti zaposlenog
•Model situacionog liderstva
•Razvoj zaposlenih korišćenjem modela situacionog liderstva
•Stilovi vođenja
•Fleksibilnost vođenja

Timski rad i motivacija
•Grupa vs. tim
•Uloge u timu
•Komunikacija u timu
•Faze razvoja tima
•Intervencije lidera u različitim fazamaSve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.

Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.

Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Vođenje zaposlenih na shopfloor-u

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up