KAIZEN™ Timski rad

Trening KAIZEN™ Timski rad je prvi u seriji treninga prilagođenih team liderima za poboljšanje rada sa operaterima na shopfloor-u. Cilj treninga je da se team lideri upoznaju sa fazama prilikom formiranja tima, da prepoznaju uloge i formacije u timu, kako da kreiranju stvaralačku dinamiku u timu, u cilju postizanja rezultata. Deo treninga bavimo se i samim liderom, koliko je njegova ulogu u timu važna, koji su njegovi zadaci i kako da postupa sa različitim ljudima u timu.

Registruj se

30. - 31. Dec. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Upoznavanje sa fazama u radu pri kreiranju tima
• Podela uloga u timu i značaj svih ljudi za kreiranje timske dinamike
• Formiranje tima koji donosi uspešne rezultate

Sadržaj

Razvoj tima
•Faze u radu tima
•Formacija tima
•Dinamika tima
•Timske uloge

Uspešan timski rad
•Timska kolaboracija
•Važnost lidera u timskom radu
•Lider vs. menadžer

Timski rad i rešavanje kompleksnih problema u timu
•Karakteristike visoko kvalitetnih timova
•Smernice za uspešan timski rad
•Kako razviti sinergiju u timu
•Komunikacija u timu


Sve radionice traju 2 dana, od 09:00 do 16:00.

Radionice se organizuju u Gembi u saradnji sa našim strateškim partnerima u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu i Subotici.

Cena pojedinačne radionice je 290 EUR po učesniku.

KAIZEN™ Timski rad

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up