KAIZEN™ Total Flow Management (TFM)

TFM fokusira se na pojednostavljivanje tokova materijala i informacija. Dijagnoza se obavlja putem mapiranja tokova vrednosti koje vodi menadžment. Primena Just-in-Time strategije upravljanja zalihama, KANBAN sredstva komunikacije, pull sistema i drugih metoda Lean proizvodnje i Lean logistike stvoriće fleksibilniji lanac snabdevanja, sa manjim nivoima zaliha i povećanom produktivnošću.

06. - 07. Jul. 2020

Serbia
Beograd

290 EUR

Ciljevi treninga

• Proizvodni tokovi
• Tok interne logistike
• Tok eksterne logistike

Sadržaj

Quality Cost Delivery (QCD) model
•Glavni delovi i uloga modela
•Ciljevi QCD modela
•Parametri modela (Q - kvalitet, C - troškovi, D – isporuka)
•Šta je TFM, koji su ciljevi TFM i gde se može implementirati?

Interni logistički tok
•Efekat biča u lancima snabdevanja
•Dizajniranje rasporeda i linijie
•Pravljenje Spaghetti dijagrama i standardizovanje rada
•Primena jeftine automatizacije
•Prelazak sa Push na Pull sistema
•Primena JIT(Just in time) i supermarketa
•Nivelisanje proizvodnje - Heijunka

Eksterni logistički tok
•Poboljšanje usluge kupcima
•Maksimiziranje tačnosti isporuke
•Potpuno stvaranje Pull proizvodnje
•Minimiziranje zaliha
•Ulazni i izlazni tokovi
•Pull planiranje logistike: ˮProdaj jedan, kupi jedanˮ
•Eliminisanje Muda u lancu snabdevanja


SRPSKI
Obuke drže sertifikovani KAIZEN™ konsultanti. Obuke su na srpskom, sa primerima iz Srbije i sveta.


MESTO
Obuke se izvode u Kaizen Institutu Srbija, Beograd, Ustanička 189.


IN-HOUSE OBUKA
Ukoliko imate više od 3 polaznika, naša preporuka je in-house obuka. In-house obuka se organizuje u vašoj fabrici, na vašim primerima i sa posetom vašoj gembi.

Pozovite nas na 063 7004 518 ili rs@kaizen.com za in-house obuke.

KAIZEN™ Total Flow Management (TFM)

290 EUR

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up