KANBAN (Pull Sistemi)

Kanban helping in the visual management of stock

Kanban se često smatra glavnim elementom lean proizvodnje i verovatno je najšire korišćena vrsta pull sistema signaliziranja. Kanban se sastoji od reči kan – kartica i ban – signal i, kao što ste verovatno pretpostavili, japanskog je porekla.

Jednostavno opisano, pull sistem proizvodnje kontroliše tok rada kroz fabriku tako što pušta materijal u proizvodnju samo onako kako to traži klijent, tj. samo kad je potreban. Za razliku od njega, push sistem bi pustio materijal u proizvodnju kako se obrade porudžbine i kako materijal postane dostupan. MRP sistemi (Material Requirement Planning / Manufacturing Resource Planning – planiranje potreba za materijalom/planiranje proizvodnih resursa) obično su push sistemi. Ono što se ovde mora jasno reći jeste da kanban nije sistem vremenskog planiranja, nego sistem kontrole proizvodnje.

 

Kanban pruža niz koristi

Using Kanban cards to stock control

Smanjuje zalihe i zastarevanje proizvoda

Pošto se komponente ne dostavljaju sve do trenutak pre nego što su potrebne, smanjena je potreba za skladišnim prostorom. Ako treba poboljšati dizajn proizvoda ili komponente, to poboljšanje može u najbržem roku da se uključi u finalni proizvod. Tako nema zaliha proizvoda niti komponenata koje mogu da zastare.

Smanjuje rasipanje i otpad

Primenom kanbana proizvodi i komponente se prave samo kad su potrebne. To eliminiše prekomernu proizvodnju. Sirovine se ne isporučuju dok ne budu potrebne, čime se smanjuje rasipanje i umanjuju troškovi skladištenja.

 
Improving Warehouse Management and stock output with Kanban

Obezbeđuje fleksibilnost u proizvodnji

Ako dođe do naglog pada tražnje za nekim proizvodom, kanban osigurava da vam ne ostane višak zaliha. To vam daje fleksibilnost da brzo reagujete na promenu tražnje.

Povećava Output

Tok kanbana (kartice, sanduci, palete itd.) zaustaviće se ako se pojavi problem u proizvodnji. Time problemi postaju brzo vidljivi, što omogućava da se poprave u najbržem roku. Kanban skraćuje vreme čekanja tako što čini zalihe pristupačnijim i ruši administrativne barijere. To dovodi do povećanja proizvodnje korišćenjem istih resursa.

 

 Smanjuje ukupne troškove:

  • Sprečavanjem prekomerne proizvodnje.
  • Razvijanjem fleksibilnih radnih mesta.
  • Smanjenjem rasipanja i otpada.
  • Minimiziranjem vremena čekanja i troškova logistike.
  • Smanjenjem nivoa zaliha i režijskih troškova.
  • Smanjenjem troškova zaliha.

Uspešni primeri toga kako Kaizen Institute Consulting Group primenjuje ove i druge lean metode.

 

Možete nas pratiti na:

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Kontakt:

 
 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institut Srbija

Ustanička 189,
Beograd, Srbija
+381 (0) 11 304 7126
+381 (0) 11 304 7126

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Kaizen klijenti

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client