Just in Time (JIT), TAKT & pojedinačni tok

Just in Time Stock and Inventory Tool

Just In Time (JIT) je jedno od ključnih sredstava koje se koristi za smanjenje tereta troškova vezanih za visoke nivoe zaliha materijala i proizvoda, kako u internom tako i u eksternom lancu snabdevanja.

Primena metodologije Just in Time, kao što nagoveštava njeno ime, osigurava da se materijali isporučuju na mesto upotrebe kako i kad je potrebno, i ni u jednoj drugoj količini osim one koja je potrebna, i ne u vreme kad to odgovara dobavljaču, već primaocu.

Naš pristup metodologiji Just in Time je da procenimo postojeće nivoe zaliha u lancu snabdevanja i da utvrdimo optimalne nivoe zaliha; tada će se utvrditi svaka prekomerna zaliha zajedno s njenim uzrokom. Tada će uzvodni procesi za koje se utvrdi da su uzrok prekomernih zaliha postati fokus optimizacije prema filozofiji Just in Time. Ključan element JIT je da se razjasni odnos između kupca i dobavljača i da se istaknu njihove uloge i odgovornosti duž celokupnog lanca snabdevanja.

 

Just in Time alati 

Ćelijska proizvodnja i pojedinačni tok

Cellular Flow Flexible Layout

Pojedinačni tok je koncept po kojem se u procesima proizvodnje proizvodi u najmanjim mogućim partijama (1 komad). Ta veličina partije je priznata kao najfleksibilniji oblik proizvodnje, mada se priznaje da je to možda neodgovarajuća veličina partije u nekim slučajevima, na primer kod veoma brze proizvodnje malih predmeta,.

Ćelijska proizvodnja podrazumeva da se oprema koja učestvuje u proizvodnji istog proizvoda postavi tako da se materijal može prebacivati komad po komad iz jedne operacije u sledeću – „pojedinačni tok“. Kad su te pojedinačne operacije uravnotežene i kad skladno rade zajedno, tada između radnih mesta ima malo zaliha, ako ih uopšte i ima. U najjednostavnijem obliku, ćelijska proizvodnja može da se posmatra jednostavno kao povezivanje operacija.

 

TAKT

TAKT Definition

TAKT je nemačka reč koja se prevodi kao ritam, a koristi se da se opiše idealna brzina proizvodnje koju treba da usvoji neki proces kako bi zadovoljio potrebe svog klijenta.

Proizvodnja po vremenu takta osiguraće da procesi prave autpute koji odgovaraju stvarnoj potrošnji njihovog klijenta – nizvodnog procesa. Proizvodnja po taktu usvajanjem politike komadnog toka i korišćenjem kanbana da se signaliziraju potrebe između procesa koji ne mogu da se povežu imaće izuzetno pozitivan efekat na fleksibilnost i smanjenje zaliha duž celokupnog lanca snabdevanja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Koristi:

  • Skraćenje vremena realizacije.
  • Smanjeni troškovi zaliha.
  • Manje zastarevanja.
  • Poboljšan učinak dobavljača.
  • Problemi kvaliteta i rasipanje.
  • Povećana produktivnost i učinak.
  • Veći provraćaj investicija.
  • Smanjen trošak po komadu.
 

Pogledajte uspešne primere gde je Kaizen Institute Consulting Group pomogla klijentima da ostvare poboljšanja u proizvodnji pomoću lean alata.

 

Možete nas pratiti na:

Kaizen Facebook PageKaizen Twitter PageKaizen Linked In PageKaizen Google+ profileKaizen Pinterest profile

Kontakt:

 
 
 
 
 

Kontakt

Kaizen Institut Srbija

Ustanička 189,
Beograd, Srbija
+381 (0) 11 304 7126
+381 (0) 11 304 7126

Kaizen Institute Consulting Group

Global Operations

Europe / Middle East / Africa

Bahnhofplatz
Zug 6300 Switzerland
Tel: +41 (0) 41 725 42 80
Fax: +41 (0) 41 725 42 89 

North / Latin America

7137 East Rancho Vista Drive B11
Scottsdale, AZ 85251 USA
Tel: +1 888 464 3622

Asia Pacific

Kabuto-cho Dai-ichi Bldg, 3F
5-1 Nihonbashi Kabuto-cho
Chuo-ku, Tokyo 103-0026 
Tel: +81 (0) 3 5847 8245
Fax: +81 (0) 3 5747 7901 

Kaizen klijenti

Add as many pictures to the cell bellow
phlips kaizen clientEcolab Kaizen ClientPfizer Kaizen ClientBosh Kaizen ClientVolkswagen Kaizen ClientContinental Kaizen Client